ICEM-TC

Prijava uporabnika

Predstavitev

 

Zavod ICEM - TC (Infrastrukturni center za energetske meritve - tehnološki center) je bil ustanovljen leta 2001 z namenom, da bi:

 • zagotovili infrastrukturne pogoje na branžnem nivoju za ustvarjanje in prenos znanja, razvojnih rezultatov in tehnologij v gospodarsko prakso,
 • spodbuditi racionalizacijo izrabe raziskovalno razvojne infrastrukture,
 • spodbudili trajnejša medsebojna povezovanja raziskovalne in razvojne sfere ter gospodarstva in delo v mešanih timih,
 • spodbudili razvojno povezovanje gospodarskih organizacij znotraj gospodarske panoge,
 • izboljšali pretok informacij o potrebah po znanju in ponudbi znanja,
 • spodbudili inovativnost in projektni ter pristop celovite kakovosti,
 • vplivali na razvojno politiko in usmerjanje raziskovalno-razvojnih sredstev,
 • organizirali strokovno izpopolnjevanje,
 • izvajali in organizirali raznovrstna strokovna izpopolnjevanja za potrebe gospodarske panoge in za potrebe ustanoviteljev,
 • propagirali razvojne dosežke in pripravili posvetovanja,
 • nudili soustanoviteljem pomoč pri pridobivanju subvencij,
 • opravljali vse vrste meritev in preskušanj,
 • pomagali pri pridobivanju ustreznih atestov, certifikatov in akreditacij,
 • podeljevali ateste in certificate ter
 • s tem povečali konkurenčno sposobnost ustanoviteljev, članov zavoda in drugih naročnikov.