ICEM-TC

Prijava uporabnika

Dejavnosti

Dejavnost zavoda obsega aplikativno, raziskovalno, razvojno, svetovalno, izobraževalno, informacijsko - dokumentacijsko, publikacijsko, promocijsko delo, testiranje in merjenje na področjih v energetiki, telekomunikacijah, merilni in stikalni tehniki.

MERITVE

 • meritve kakovosti električne energije (flikerji, višje harmonske komponente, obratovalni parametri omrežja);
 • meritve delnih praznitev na izolacijskih elementih elektroenergetskega sistema nizkih, srednjih in visokih napetosti;
 • meritve ozemljitvenih naprav.

PRESKUSI

 • razvojno raziskovalni napetostni in močnostni preskusi na elementih elektroenergetskega sistema nizke, srednje in visoke napetosti;
 • izdajanje potrdil o skladnosti izdelkov s standardi za izdelke preskušene v ICEM-TC;
 • izdajanje potrdil o skladnosti izdelkov s standardi za izdelke preskušene v drugih laboratorijih in sicer: nizkonapetosti, srednjenapetostni in visokonapetostni stikalni aparati (ločilniki, ločilna stikala, odklopniki, kontaktorji,…), izolatorji, skoznjiki, varovalke, prenapetostni odvodniki in stikalne naprave;
 • preskusi mehanske zdržljivosti elementov elektroenergetskega sistema;
 • preverjanje mej toplotne zdržljivosti novih izdelkov in aparatov ter naprav v obratovanju;
 • ugotavljanje kakovosti izolacijskih elementov s preskusi delnih praznitev in drugo.

RAZISKAVE IN RAZVOJ

 • vodenje, izvajanje in sodelovanje pri raziskovalno razvojnih projektih po zahtevah industrije in drugih porabnikov teh storitev;
 • izvajanje raziskav in razvojnih nalog s področja elektroenergetskih naprav;
 • izvajanje dopolnilnega izobraževanja zainteresiranim z zgoraj navedenih področij;
 • izvajanje pedagoškega procesa ter vključevanje študentov v razvoj in raziskave;
 • izdajanje strokovnih ocen o uporabnosti izdelkov s področja močnostne elektrotehnike in možnosti vgradnje v slovenski elektroenergetski sistem;
 • opravljanje AUDITA (ocenitev ustreznosti dobavitelja in proizvajalca glede tehnične dokumentacije, sledljivosti kontrole kvalitete, kakovosti izdelka) za izdelke in naprave močnostne elektrotehnike.