SI | EN

Druge dejavnosti

V prenosu znanja in povezovanju je moč

Zavedamo se, da je za razvoj stroke, napredek in nove rešitve potrebno znanje in sodelovanje. Zaradi tega si v ICEM-TC z naslednjimi aktivnostmi prizadevamo ustvariti okolje, ki spodbuja prenos znanja na področju elektrotehnike, sodelovanje med različnimi akterji in preko tega prispevati k razvoju naše stroke

Srečanje poslovnih partnerjev

Srečanje poslovnih partnerjev- »Strokovni piknik«

Vsako leto organiziramo prikaz našega dela na srečanju poslovnih partnerjev, ki ga organiziramo zadnji petek v mesecu septembru. Na srečanju se predstavijo različni problemi in njihove rešitve. Predstavimo naše novosti in povabimo tudi študente, da nam predstavijo diplomsko nalogo. Srečanje strnemo z ogledom laboratorija, kjer se za povabljene pripravi demonstracijski poskus. Srečanje zaključimo v sproščenem vzdušju in piknikom pred laboratorijem.

Meritve in preskusi

Sodelovanje z UM FERI

Sodelovanje z UM FERI poteka kot razvojno-raziskovalno delo pri pripravi diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog ter drugih projektov. V prostorih Elektroenergetskega laboratorija poteka učni proces za študente, ki ga izvajajo zaposleni UM FERI. 

Meritve in preskusi

Prikazi za srednje šole

V sklopu promocije študija elektrotehnike, ki ga izvaja UM FERI, izvajamo prikaze različnih pojavov vezanih na velike toke in visoke napetosti. Najbolj zanimivi so pojavi električnega obloka pri različnih napetostih in oblikah toka.

Meritve in preskusi

Prikaz (ne)varnega dela na elektroenergetskem omrežju.

Ti prikazi so namenjeni delavcem na elektroenergetskem omrežju. V preskuševališču pripravimo enake pogoje, kot so v omrežju in v kontroliranem okolju prikažemo nepravilno uporabo ali izbor orodja, mehanske in toplotne učinke električnega obloka in podobno. Najbolj zanimiva pa je eksplozija doma popravljene taljive varovalke.

Preskusi »za znanost«

Z namenom informiranja ljudi o nevarnostih in njihovih posledicah, ki smo jim izpostavljeni vsakodnevno, smo naredili naslednje preskuse:

  • udar strele v jadrnico,
  • gašenje sončnih elektrarn,
  • poškodbe kablov v električnih avtomobilih…

Ti preskusi so posneti in objavljeni na spletu. Vabljeni k ogledu!

Večino teh preskusov tudi pokažemo v živo na Srečanju poslovnih partnerjev

Poleg tega pa smo z namenom informiranja ob 100. obletnici Hidroelektrarne Fala v ekipi ICEM-TC za Muzej HE Fala pripravili 5 sklopov zanimivih eksponatov o osnovnem električnem delovanju, ki si jih lahko vsi zainteresirani ob obisku muzeja ogledate:
  • pretvarjanje toplote v elektriko,
  • pretvarjanje svetlobe v elektriko,
  • pretvarjanje mehanske energije v elektriko – preko elektrostatike,
  • enosmerni generator – DC dinamo,
  • Teslina izpeljanka Columbovega jajca.
Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 02 234 23 80 ali nam pišite na e-naslov info@icem-tc.si ali lidija.koritnik@icem-tc.si.