SI | EN

Meritve in preskusi

Specializirani smo za preskuse nizkonapetostnih zaščitnih in stikalnih naprav

Zanesljive, hitre meritve in preskusi

Razvijate izdelek in potrebujete meritve ali preskuse? Potrebujete certifikat ali atest za izdelek?

V ICEM-TC s pomočjo najsodobnejše tehnologije izvajamo različne meritve in preskuse na področju elektrotehnike, in sicer od enostavnih do zahtevnejših. Meritve in preskuse prilagodimo vašim željam in potrebam ter vam zagotavljamo hiter dostop do rezultatov. Zanesljivo in natančno!

Meritve in preskusi za razvoj izdelkov in certificiranje

Izvajamo meritve in preskuse:
 • za potrebe razvoja izdelkov v skladu s slovenskimi in tujimi standardi in tudi po zahtevah kupcev,
 • za certificiranje kot podizvajalec akreditiranim inštitucijam.

Specializirani smo za preskuse nizkonapetostnih zaščitnih in stikalnih naprav.

Oprema in preskusni postopki so prilagojeni preskušanju:

 • taljivih varovalk,
 • inštalacijskih odklopnikov,
 • stikal na diferenčni tok,
 • kombiniranih zaščitnih stikal,
 • prenapetostnih zaščit in
 • druge podobne opreme.

Kratkostični preskusi, preskusi preobremenitve, preskusi vklopne in izklopne zmogljivosti in podobni električni preskusi spadajo v skupino močnostnih preskusov.

 Močnostni preskusi se izvajajo na merilni progi MP 3, ki je prilagojena preskušanju nizkonapetostih taljivih varovalk, inštalacijskih odklopnikov in drugih zaščitnih stikal, prenapetostne zaščite ter ostalih podobnih elementov električnih inštalacij in omrežja.
Primeri preskusov:

 • Vklopno izklopna zmogljivost inštalacijskih odklopnikov
 • Izklopna zmogljivost taljive varovalke – I1 in I5.
 • TUV preskus prenapetostne zaščite.

Izvajamo tudi visokonapetostne preskuse in meritve.

Razvili smo postopke periodičnih pregledov orodja za delo pod napetostjo na osnovi veljavnih standardov in pravilnikov, ob upoštevanju slovenske specifike na tem področju. Periodične preglede opravljamo na:

 • VN indikatorjih in primerjalnikih,
 • izolacijskih pregradah,
 • izolacijskih palicah in
 • napravah za začasno ozemljevanje in kratko stičenje.

Izvajamo pestro paleto preskusov

Pri izvajanju preskusov je naše osnovno vodilo kakovost izvedenih storitev in nepristranski pristop. Ekipa ICEM-TC za vas izvaja naslednje preskuse:

V skupino močnostnih preskusov spadajo:

 • kratkostični preskusi,
 • preskusi preobremenitve,
 • preskusi vklopne in izklopne zmogljivosti in
 • podobni električni preskusi.

Močnostni preskusi se izvajajo na merilni progi MP 3, ki je prilagojena preskušanju nizkonapetostnih taljivih varovalk, inštalacijskih odklopnikov in drugih zaščitnih stikal, prenapetostne zaščite ter ostalih podobnih elementov električnih inštalacij in omrežja.

Primeri preskusov:

 • vklopno-izklopna zmogljivost inštalacijskih odklopnikov,
 • izklopna zmogljivost taljive varovalke – I1 in I5,
 • TUV preskus prenapetostne zaščite.

Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 02 234 23 80 ali nam pišite na e-naslov info@icem-tc.si ali lidija.koritnik@icem-tc.si.

Visokonapetostna preskusna proga MP1 je najstarejša merilna proga v preskuševališču, kjer izvajamo:

 • preskuse z izmenično, enosmerno in udarno napetostjo,
 • meritve delnih praznitev na izolatorjih, skoznjikih in podobnih elementih.
Na razpolago sta dva neodvisna vira visoke napetosti, ki lahko delata samostojno, lahko pa se uporabljata tudi istočasno. Fazni zamik preskusne napetosti med viroma lahko izberemo poljubno v celotnem območju med 0 in 360°.

Primeri preskusov:

 • periodični pregledi opreme za delo pod napetostjo,
 • delne praznitve.
Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 02 234 23 80 ali nam pišite na e-naslov info@icem-tc.si ali lidija.koritnik@icem-tc.si.

Preskusna proga za izvajanje tokovnih preskusov (MP2) je sestavljanka različnih naprav. Praviloma se za napajanje uporabi eden ali več regulacijskih transformatorjev, tokovni transformatorji z različnimi kombinacijami bremen in bremena za stabilizacijo toka. Konfiguracija proge je odvisna od preskušanca in preskusnih zahtev.

Primeri preskusov:

 • segrevanje stikalnega bloka,
 • segrevanje nadzemnega voda.

Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 02 234 23 80 ali nam pišite na e-naslov info@icem-tc.si ali lidija.koritnik@icem-tc.si.

Gre za zelo široko področje dela, ki zahteva veliko različne merilne opreme in izkušenj, kar vam v ICEM-TC lahko zagotovimo.

Na tem področju smo specializirani za odkrivanje in lociranje okvar in problemov povezanih s kakovostjo električne energije in motnjami v omrežju. Izvajamo tudi meritve delnih praznitev na srednjenapetostnem omrežju med obratovanjem ter diagnostiko izolacijskih elementov.

Primeri preskusov:

 • meritve in analiza kakovosti električne energije in negativni vplivi,
 • meritev delnih praznitev na terenu.

Primeri preskusov:

 • meritve in analiza kakovosti električne energije in negativni vplivi,
 • meritev delnih praznitev na terenu.

Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 02 234 23 80 ali nam pišite na e-naslov info@icem-tc.si ali lidija.koritnik@icem-tc.si.

Prav tako pa z veseljem sprejmemo tudi vsak nov izziv ali nestandardni projekt in ga prilagodimo vašim željam in potrebam.
Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 02 234 23 80 ali nam pišite na e-naslov info@icem-tc.si ali lidija.koritnik@icem-tc.si.