SI | EN

Raziskave in razvoj​

Prestavljamo meje

Vas zanimajo meritve in preskusi na področju elektrotehnike, ki na trgu še ne obstajajo? Imate nestandardni razvojni projekt? V ICEM-TC z veseljem sprejmemo vsak nov izziv, da lahko izvedemo meritve in preskuse po vaši meri.

Standardni predvsem pa nestandardni preskusni postopki pogosto zahtevajo merilno in preskusno opremo, ki je ni možno nabaviti na trgu.

Meritve in preskusi po vaši meri

Z namenom izvajanja meritev in preskusov po meri razvijamo specializirano merilno in preskusno opremo. Hkrati pa tudi razvijamo preskusne postopke za potrebe priprav standardov in nestandardnih razvojnih projektov. Raziskave in razvoj na področju elektrotehnike ter inovativnost so naše gonilo, pri tem pa izhajamo iz vaših potreb.

Naše raziskovalno-razvojno delo je obrodilo naslednje rezultate, s pomočjo katerih lahko izpeljemo tudi zahtevnejše meritve in preskuse:

Za potrebe lastnega močnostnega preskuševališča smo razvili večnamensko tiristorsko stikalo, ki v eni napravi združuje:

  • Sinhronsko stikalo za vklapljanje izmeničnega vira ob želenem električnem kotu vklopa z natančnostjo 1° in brezobločno prekinjanje tokokroga.
  • Trifazni polnovalni usmernik in enosmerno stikalo za brezobločni vklop in izklop tokokroga.
Merilni pretvornik za meritev toka v velikem razponu
Tokovni pretvorniki na tržišču parcialno pokrivajo celotno področje naših močnostnih preskusov. Vendar ni primernega pretvornika, ki bi omogočal meritve z mA področja, istočasno pa zdržal kratkotrajne toke v območju nekaj kA. V ta namen smo izdelali filter, ki omogoča meritve do 500 mA, istočasno pa brez nevarnosti za opremo prevaja toke do 30 kA.

Nova področja uporabe taljivih varovalk, predvsem sončne elektrarne in električni avtomobili, predstavljajo nove probleme in posledično nove preskusne postopke. Eden izmed njih je ciklična obremenitev taljivih varovalk. Varovalke v sončnih elektrarnah so vsak dan obremenjene s tokovi blizu nazivnih vrednosti, medtem ko ponoči obremenitve ni. Posledično se pojavlja intenzivno staranje varovalk in krajša življenjska doba. Zato so se pojavile zahteve po takšnih preskusih. V ta namen smo pripravili merilno progo, s katero generiramo poljubne obremenitvene cikle varovalk.

Preskušanje nizkonapetostnih zaščitnih stikal pogosto zahteva veliko število vklopov in/ali vklapljanje pod obremenitvijo. V obeh primerih je potreben pogonski mehanizem, ki nadomesti ročno vklapljanje stikal.
Izdelali smo dva mehanizma za pnevmatsko vklapljanje in izklapljanje stikal:
  • Prvi je namenjen preskušanju življenjske dobe in omogoča ciklično vklapljanje in izklapljanje stikala v izbranem časovnem zaporedju. Omogoča stikalne manipulacije pri neobremenjenem ali nazivno obremenjenem stikalu.
  • Drugi sistem je namenjen preskušanju vklopne in izklopne zmogljivosti. Omogoča istočasno preskušanje treh stikal in meritve vseh zahtevanih veličin.

Gradimo most med teorijo in prakso

Hkrati si ves čas prizadevamo ustvariti okolje, ki bo spodbujalo prenos znanja iz teorije v prakso in obratno. V sodelovanju z UM Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko redno sodelujemo pri pripravi študentskih nalog, in sicer s študenti, ki jim ni dovolj zgolj teorija, temveč želijo v svojem delu narediti tudi nekaj uporabnega. Tako se v ICEM-TC vsako leto pripravlja med 10 in 15 diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog ter drugih študentskih del, ki temeljijo na praktičnih meritvah in poskusih. In tako prispevamo tudi k rasti in razvoju nas samih.

Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 02 234 23 80 ali nam pišite na e-naslov info@icem-tc.si ali lidija.koritnik@icem-tc.si.